CXP

CXP產品系列專為支援12個雙向通道而設,適用於無限寬頻、乙太網路及資料管道。 CXP光模組每條通道可支援10Gb/s 及14Gb/s,而CXP2光模組每條通道則可支援25Gb/s。

資料傳輸速率 封裝 光纖介面 連接器 技術 傳輸距離 電氣介面 復位時器 應用 數位控制 電源 操作溫度
120G CXPAOC AOC VCSEL 100m 12x10G - Infiniband IB v1.3 2.5W 0°C – 70°C
168G CXPAOC AOC VCSEL 100m 12x14G - Infiniband IB v1.3 3.8W 0°C – 70°C
300G CXP2AOC AOC VCSEL 100m 12x25G Analog Infiniband IB v1.3 5.6W 0°C – 70°C